Politiker byter bana

Att moderaternas Gustaf Hoffstedt bytt karriärsbana och sadlat om till generalsekreterare för Branschföreningen för onlinespel (Bos), har vi tidigare skrivit om här. Men han är inte den enda politikern som bytt bort den vanliga politiken mot spelvärldens politik – den före detta biträdande chefen på Folkpartiets samordningskansli i Regeringskansliet Maria Lindström har också lockats dit. Hon är nämligen ny generalsekreterare för Spelbranschens Etiska Råd (SPER).

Spelkort och markerEn ny trend för 2015 tycks vara att politiker sadlar om och byter inriktning. I ett pressmeddelande ho MyNewsDesk meddelades nyligen att Maria Lindström blir ny generalsekreterare för Spelbranschens Etiska Råd (SPER). Och detta meddelande dök upp bara veckor efter att forne moderaten Gustaf Hoffstedt också lämnat sin politiska tjänst på Gotland för en generalsekreterarroll hos Branschföreningen för onlinespel. Men åter till Maria: vem är hon?

Om SPER:s nya generalsekreterare

37-åriga Maria Lindström från Stockholm var senast anställd hos Regeringskansliet där hon arbetade som biträdande chef på Folkpartiets samordningskansli och hon är utbildad och har examen från Pol mag, inriktning nationalekonomi på Uppsala Universitet. Och det är alltså hon nu som är ny generalsekreterare för Spelbranschens Etiska Råd som samlar alla etablerade spelföretag med tillstånd att bedriva spel i Sverige för att skapa och besvara gemensamma och viktiga speletiska frågor. Men varför anställdes hos? I pressmeddelandet säger Lennart Käll, som är ordförande för SPER och vd för Svenska Spel, att då spelmarknaden nu står inför en helt ny omreglering vill man öka dialogen kring etik inom marknadsföring och försäljning av spel för att på så vis fastställa en tydlig standard för spelbranschen att följa. Och just därför är Maria ett passande val då hon tidigare har erfarenhet från sin bakgrund inom politiken. Innan hon arbetade på Folkpartiets samordningskansli var exempelvis hon anställd på Stockholms Regionplane- och trafikkontor, har arbetat i Europaparlamentet i Bryssel för Folkpartiet och dessutom varit tjänsteman vid Finansdepartementet. Så med andra ord är hon perfekt kandidat för uppdraget. Själv säger hon att hon ser fram emot att arbeta för stärkt fokus på etikfrågorna och tycker att det just nu är ett spännande läge att komma in i branschen med tanke på den nystartade politiska processen att genomföra ändringar i regelverket. Spännande!